Actueel:


Omzetbelasting; Verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen
Directoraat-Generaal Fiscale zaken
Besluit van september 2009, nr. DV-09-529, Staatscourant
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.
In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.
1. Aanleiding en goedkeuring
Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en onderdeel b, post 8 van de bij deze wet behorende tabel I valt het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking.
Goedkeuring
In verband met mogelijk uitstel tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keur ik goed dat in afwachting van deze wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2009. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, september 2009.
De staatssecretaris van FinanciŽn, mr. drs. J.C. de Jager.